09.11.2016

Vanalinna talvine parkimiskorraldus algab 1. detsembril

Tallinna Transpordiamet teatab, et Tallinna vanalinna talvise parkimiskorralduse algusaeg on edasi lükatud kuni 1. detsembrini.

Täpsemat informatsiooni vanalinna parkimiskorra ja parkimistsoonide kohta saab Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee. (käskkiri nr 1.-1/16/141 9. november 2016)

Tallinna Transpordiamet tuletab meelde, et kõikidel, keda puudutab Tallinna vanalinna parkimiskord ja operatiivne teavitamine, on alates selle aasta sügisest võimalik tellida endale vastavasisuline sms- või e-posti teavitus.