13.09.2019

Vanavanemate päev

Õnneterakeste rühmas tähistati vanavanemate päeva

Selle päevaga avaldati tänu vanavanematele laste kasvatamise, jagatud hoole ja armastuse eest.

Koos tantsiti, lauldi ja mõtestati lahti vanasõnu.

Vanavanematel oli lastele kuhjaga tarkuseteri jagada.

Tarkuste jagamine lastele näitas kui olulised on vanavanemad nende elus. 

Anne Väli

õppealajuhataja