16.08.2021

Vanema osa vabastuse taotlus

Vanema osa vabastuse taotlus

·  Vanema osa vabastuse taotluse saab vanem esitada iseteeninduskeskonnas. Info.haridus.ee/lasteaiakoht

 Taotluse esitamise võimalus avaneb vanemale, kui on määruse tingimused täidetud – vanem ja kolm last on registreeritud Tallinnas samale aadressile ja kõik lapsed on lasteaia nimekirjas (välja arvatud mängu- ja arendustoa ringi lapsed).

·         Vanema osa maksmise vabastus määratakse 31.08.2021 kuupäevani. Kõik vanema osa maksmise vabastuse soodustused on tähtajalised õppeaasta lõpuni ning lõpetatakse enne tähtaega, kui laps ja/või taotluse esitaja ei ela enam rahvastikuregistri andmetel Tallinnas.

·         Kui vanem taotleb augustis enama lapse vanema osa maksmise vabastust, siis see kehtid ühe kuu.

Väike erisus on augustis. Need vanemad, kes taotlevad augustis sissetulekust sõltuvat vanema osa vabastuse taotlust, siis nende lastele läheb soodustus peale 1.09.2021 kuni 31.08.2022.

Paljulapseliste ja erivajaduse vanema osa vabastuse taotlemisel augustis, läheb soodustus peale ainult augusti lõpuni ning uueks õppeaastaks vabastuse saamiseks peavad nad septembris uue taotluse esitama.