07.02.2020

Vanemate poolt kaetava osa määra muutmine

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 "Töötasu alammäära kehtestamine" ning Tallinna Haridusameti juhi 31,12.2019 käskkirja nr HA-4/78 alusel

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot