21.08.2020

Värsked veeproovid: Stroomi ranna vesi sobib ujumiseks

Stroomi ranna vee proovide analüüs kinnitas, et vesi sobib suplemiseks.

Täna saime positiivse uudise, et Stroomi ranna veeproovid on korras ja rannasõbrad saavad nautida ujumist viimastel suvepäevadel. Ka Pikakari vesi on jätkuvalt puhas,” ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Pikakari rand on üks kolmest Eesti rannast, kus on heisatud rahvusvaheline ökomärgis „Sinilipp“.

Vee puhtust määravad kaks mikrobioloogilist parameetrit - enterokoki ja E.coli bakterite sisaldus vees.

Terviseamet avalikustab veeproovide analüüsi tulemusi lehel http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV

Stroomi ranna puhul peab arvestama asjaoluga, et rand ja rannapark paiknevad üleujutusalas, mis tähendab, et suuremad sademed mõjutavad vee kvaliteeti. Lisaks võivad merevee kvaliteeti mõjutada ka lähedal asuvate linnaosade inimtegevus ning pinna- ja sadeveed, millega kanduvad jääkreostuskollete sadeveed Kopli lahte.

Uudise rubriigid: