12.03.2021

Vastuvõtt 1. klassi

Tere tulemast meie uue kooli 1. klassi, kui oled ettevõtlik, nutikas, sportlik, kunsti- või keelehuviline!
Miks valida Arte Gümnaasium?

  • 1.septembriks valmib meie uus koolimaja – Tallinna kõige uuem! –kus on lapsesõbralik õpikeskkond, turvaline õueala, õuesõppe võimalused, kaasaegne spordikompleks ja staadion ning mugav sissesõidutee.
  • Alates I klassi II poolaastast saavad kõik õpilased proovida erinevaid valikaineid: loovus, robootika, ettevõtlusõpe, inglise keel ja sport.
  • Kaasa saab lüüa mudilaskooris, erinevates huvi- ja spordiringides.


I klassi vastuvõtt toimub vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.
1. -15. märtsil saab esitada taotlusi eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis.


Tutvumisvestlused toimuvad vastavalt Covid 19 olukorras tegutsemise juhistele – info tuleb kodulehele.