16.04.2021

THG 10. klassi vastuvõtt ja sisseastumisvestlusele registreerimine 2021

Kõigepealt tutvuge  palun THG vastuvõtukorraga. 

Seoses eriolukorraga toimuvad sisseastumisvestlused Zoomi vahendusel. Vestlusele registreerimiseks tuleb täita kandideerimise avaldus ja teistest koolidest kandideerijatel esitada ka  9. klassi tunnistuse väljavõte.    Kui kandideerimisavaldus on saadetud, siis saab kandidaat teate selle kohta meilile. Seejärel tuleb mõne aja pärast meilile info, millal  vestlus toimub (päev ja orienteeruv kellaaeg)

Avalduste esitamise aeg  on  1.-15 mai. Vestlused toimuvad 17.-21.05.2021.  Info vestluse toimumise kohta saadetakse kandidaadi e-posti aadressile.

Pärast lõplike otsuste tegemist ja meili teel otsuse teatamist täidab 10. klassi kandidaat avalduse e-koolis (juuni alguses, täpsem kuupäev täpsustub). Õpilane, kes osutub valituks, esitab THGle pärast põhikooli lõpetamist dokumendid: põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht. Kuidas täpselt toimub dokumentide vastuvõtt sellel õppeaastal, teatame hiljem.

Sisseastumisvestlusele kandideerimise avaldus