13.06.2019

Vastuvõtt 10.klassi

2019./2020.õa X klassi astumiseks dokumentide vastuvõtt toimub 25.-26.06.2019 kl 10.00 ruumis 239.

Vajalikud dokumendid:
  • Avaldus  (.doc), (.pdf)
  • Põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia.
Vastuvõtu otsusest teavitame telefoni ja e-posti teel.