20.11.2018

Vastvalminud Vana-Pirita teel toimus talitehnika ülevaatus

Teisipäeval, 20. novembril toimus Lauluväljaku Mere värava parklas Vana-Pirita tee rekonstrueerimistööde lõpetamine, Tallinna tänavatel kasutatava talihooldustehnika ülevaatus ja kampaania „Tolm tapab“ raames toimunud autopesula kinkekaartide loosimise võitjatele auhindade üleandmine.

Vana-Pirita tee rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Tallinna Kommunaalameti tellimusel K-Projekt AS, Ajaloomuuseumi parkla projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustöid teostas Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 2,8 miljonit eurot.

Vana-Pirita tee Lauluväljaku ja Maarjamäe ajaloomuuseumi vahelises lõigus rekonstrueeriti  ca 1 km pikkune ja 3,5m laiune ühesuunaline asfaltkattega sõidutee ja ühendusteede piirkondadesse Pirita teega rajati 6-7 m laiused kahesuunalised lõigud. Kergliiklejaile rajati ca 1,1 km pikkune ja 3 m laiune asfaltkattega jalgrattatee ja 3 m laiune betoonkivikattega kõnnitee. Maarjamäe ajaloomuuseumi teenindamiseks rajati 39-kohaline asfaltkattega parkla koos reisibusside peatumistaskuga. Rekonstrueeriti ka Lauluväljaku Merevärava esine parkla.

Tänavale rajati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Liikluse rahustamiseks rajati künnised. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldati ülekäiguradadele braikivid.

Talihooldustehnikat eksponeerisid ja andsid tehnika kohta lühiseletusi Tallinna Kommunaalameti lepingupartnerite tänavapuhastusfirmade Tänavapuhastuse AS, NVTeed OÜ ja Eesti Keskkonnateenused AS  esindajad.

Talveperioodi alguseks on lepingupartnerid varunud libedusetõrje teostamiseks kokku 8 102 t naatriumkloriidi, 36 t kaltsiumkloriidi ja 484 t graniitsõelmeid. Liiklusohtlikesse kohtadesse on paigaldatud 31 puistematerjalide konteinerit.

Tallinna Kommunaalameti lepingupartneritel tänavapuhastusfirmadel on talveperioodil tänavatel kokku 77 tehnikaühikut (s.h 47 puisturit ning 30 multifunktsionaalset mehhanismi ja 43 käsitööbrigaadi). Lisaks täiendav lumekoristustehnika: 6 laadurit, 5 lumepuhurit ja 17 kallurit.

Kampaania „Tolm tapab“ raames toimunud autopesula kinkekaartide loosimises osalesid paljud lamellrehvide kasuks otsustanud tallinlased.

Osalenute vahel loositi välja kolm autoomanikku, kellele anti üle 150. eurosed  autopesula kinkekaardid.

Uudise rubriigid: