17.09.2021

„Vau, milline keskkond“ pilootprogramm uue õppekava testimisel

2016/2017 koostasid Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajad koostöös Tervishoiumuuseumi, Järveotsa Gümnaasiumi bioloogia õpetajaga ja Prantsuse Lütseumi robootika õpetajaga pilootprojekti „Vau, ohoo!“ Tallinna koolide II ja III kooliaste õpilastele ja nende õpetajatele. Projekt oli edukas ja juba järgmisel aastal hakkasid mitmed Tallinna koolid seda ise läbi viima. Tegemist on õpitubadega, kus lahendatakse igapäevaelust võetud probleemülesanne nii, et igas järgmises õpitoas saadakse täiendavat infot, tükikese stsenaariumi, millega õpilased lahendusele lähemale jõuaksid.Igas õpitoas jagatakse õpilastele alguses teoreetilisi teadmisi ja siis tehakse praktilisi ülesandeid.

Juba mõned aastad hiljem tuli sellele järg - “Vau, ohoo 2”  Paralleelselt Vau Ohoo! õpitubadega toimus jätkuprojekti  väljaarendamine esimesel aastal osalenud õpilastele. Taas toimusid töötoad, aga sisuks oli uus eluline ülesanne ja koostööpartneriks Loodusmuuseum. Õpitubade projektidega liitus igal aastal uusi koole ja õpetajaid.

Seejärel tuli gümnaasiumiõpilastelt soov, et ka nemad soovivad elulisi töötubasid ja tekkis projekt “Vau ohoo 3 ehk harjutusi eluks”. Nüüdseks on ka selle projekti töölehed koostatud ja soovijate peal piloteeritud ning sügisest saavad soovijad koolid hakata töötubasid läbi viima.

Aga ka progümnaasiumi õpilased soovisid veel elulisi ülesandeid ja nii tekkis mõte piloteerida veel üht projekti ehk siis “Vau ohoo vol 4 - Vau, milline keskkond!” See projekt koosneb 13 töötoast ja käsitleb olulisi keskkonnahariduslikke teemasid. Näiteks keskkonnaprobleemide analüüsimist  loodusteaduslikke meetodeid kasutades või säästlikku  hoiakut  keskkonna,  sh  kõige  elava suhtes. Tegevus toimub väljaspool tunde, koos on erinevate klasside õpilased, kes saavad ise aktiivselt tegutseda. Õpitakse tundma enda kooli ümbruse loodust, seda kaardistama ja taaskasutuspõhimõtteid rakendades ka õpilassõbralikumaks muutma. Suur roll on kooliaia, pargi või puhkenurga projekti koostamisel ja selle kaitsmisel.

Õpitoad kujundavad õpilastes otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskusi, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi ja piiranguid. Õpitakse kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemisviise ning kujundatakse õpilastes elukestva õppe väärtustamist.  Rakendatakse uuenduslikke õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, loovust ja kriitilise mõtlemise võimet. Eksperimentaalsete töödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et vältida riske ja soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral. 

Väga oluline on, et koostööd teevad erinevate ainete õpetajad, sest nii saab näha ja luua seoseid loodusainete ja igapäevaelu vahel. Töötubade ettevalmistus nõuab õpetajate omavahelist suhtlemist ja teiste ainetega tutvumist. Koos tegutsemine laiendab õpetajate silmaringi ja oskusi enda ainet paremini lõimida teiste ainetega.

Vau Ohoo! õpitubade projektidel on olemas väljatöötatud ainekavad. Kõik õpitubade esitlused, praktiliste tööde ja katsete kirjeldused ning ülesanded on üles laaditud GoogleDrive keskkonda ja neid on võimalik väga lihtsalt kõikide soovijatega jagada. Mõne õpetaja väsimise või koolist lahkumise korral on võimalik leida asendaja, kuna kõik materjalid ja töötubade kirjeldused on olemas. 

Allikas: Tallina Haridusamet

Uudise rubriigid: