02.12.2021

Veebikoolitus noortelaagri kasvatajatele „Uue põlvkonna noored ja kuidas neid mõista“ 3.–5.01.2022

Tallinna Haridusamet korraldab tasuta täiendkoolitust noortelaagri kasvatajatele. Koolitus on eesti keeles.

Koolitus toimub veebikeskkonnas 3.–5. jaanuarini 2022 ja kogumaht on kokku 20 akadeemilist tundi. Koolituse üldteema „Uue põlvkonna noored ja kuidas neid mõista“. Osalejatele väljastatakse tõend. Tõend on kasutatav laagrikasvataja ja/või -juhataja kvalifikatsiooni esmatõendamisel (eksam) või korduvtõendamisel dokumendipõhiselt.

3.–4. jaanuar 2022 Koolitus „Usalduslikel suhetel põhineva sekkumise (TBRI) tutvustus noortega töötajatele“, kokku 16 akadeemilist tundi.

3. jaanuar 2022
9.30–12.30 Teekond keeruliselt käituva nooruki mõistmiseni. Millised käitumisviisid ei tööta ülevoolavate käitumisviisidega noorukite korrigeerimisel.
12.30–13.00 Paus
13.00–16.00 Mis on lapse/noore sees „katki läinud“? Millest sõltub nooruki rajale tagasi saamine. Kuidas taastada usaldus täiskasvanutega seoses. TBRI (Trust-Based Relational Intervention) programmi tutvustus.

4. jaanuar 2022
9.30–12.30 3 TBRI printsiipi: jõustamine, kontakt, korrigeerimine.
12.30–13.00 Paus
13.00–16.00 Erinevad sekkumisviisid väljakutsuvale käitumisele (mänguline, struktureeritud, rahustav, kaitsev).
IDEAL – reageering lapse/nooruki käitumisele reageerimiseks (I- immediant, kohene, D – directly, kontaktile suunatud, E- efficient, efektiivne, A- action-based, tegevusele suunatud, L – level the responce at the behavior, tähelepanu käitumisele, mitte lapsele).
Koolituse lõpus teavad õppijad, kuidas reageerida laste/noorte väljakutsuvale käitumisele kontakti abil.
Lektor: Pille Kriisa on aastaid olnud noorte nõustaja erinevates lasteasutustes. Lisaks sellele on Pille Kriisa tegelenud ka lastekaitsjate poolt nõustamisele suunatud perede nõustajana. Tegemist on sageli justkui "rajalt" ära läinud noortega. Sageli on nõustamisel teemaks laste ja noorte ülevoolavate käitumismustrite muutmisega.
Pille Kriisa tegutseb vastavalt põhimõttele: mis on suhtlemisega seoses katki läinud, saab paranda vaid suhtlemise abil. Seega, kutsume noortega töötavaid spetsialiste koolitusele, kus käsitletakse erinevaid tehnikaid ja põhimõtteid, mis on seotud noorte käitumise keeruliste aspektidega ning nende käitumisviiside muutmisega.

5. jaanuar 2022
9.30–12.30 Noorte käitumisprobleemid laagris, omavaheliste suhete lahendamine laagris. Praktilised näited. Erivajadustega noorte kaasamine tegevustesse ja motiveerimise nipid. Kuidas liita hüperaktiivseid ja rahulikke lapsi, et kogu meeskond ei kannataks. Ennasthävitava käitumisega lapsed laagris, kuidas neid ära tunda ja kuidas nendega toime tulla (suitsiidimõtetega noored, eneselõikujad, jne). Praktilised näited laagritöö põhjal.
Lektor: Kärt Käesel – Pelgulinna Lastekaitse Keskus, koolipsühholoog, omab pikaajalist laagritöö kogemust.

Eelregistreerimine vajalik. Registreerunutele saadetakse koolituse link 1 päev enne koolituse algust.

Registreerimine on lõppenud!

Lisainfo:
Tiiu Kadak
Tel 6147496, 522 7008

Uudise rubriigid: