27.05.2015

Veebiportaal Work in Estonia

aitab ettevõtetel palgata välisspetsialiste, tutvustab Eestit ja siinseid kärjäärivõimalusi ning lihtsustab välistalentide Eestisse kolimist.

www.workinestonia.com pakub infot nii Eestis töötamisest huvitatud välismaalasele kui ka Eestis tegutsevale ettevõtjale, kes soovib leida uusi meeskonnaliikmeid teistest riikidest. Leht sisaldab Eestisse ümberasumise juhiseid, elukeskkonna infot, väismaalastele sobivaid töökuulutusi ning turundusmaterjale, mis on ettevõtjale välisvärbamisel abiks.