05.10.2021

Veerise Lasteaia Aasta Õpetaja 2021 - Anne Haljasmäe

Palju, palju õnne!

Anne on avatud suhtleja nii laste, lastevanemate kui kolleegidega. Õpetaja Anne on tegus, aktiivne ja rõõmsameelne. Ta tegutseb alati oma rühma laste east ning nende eripäradest lähtuvalt. Õppe-kasvatustöö on läbimõeldud, planeeritud ning lastele huvipakkuv. Kõik lapsed on kaasatud ning tegevustes aktiivsed.
2020/21 õppeaastal oli õpetaja Anne eesmärk läbi MÕKi laste päevi disainida ning projektõppe meetodil õppe- ja kasvatustööd läbi viia. See õnnestus tal suurepäraselt:
• perioodil september – detsember külastati 7 korral Vabaõhumuuseumi, kus viidi läbi erinevaid töötubasid;
• osaleti lastega Nurmenuku Raamatukogu üritusel „Lugemissisu“;
• kui rühm oli karantiinis, viis Anne läbi avatud tegevuse veebis ning postitas erinevaid õppetegevusi veebi;
• osales jõuluetenduses;
• käis lastega Nõmmel suusatamas ja uisutamas;
• detsember kuni veebruar suusatati rühmaga igal nädalal;
• osaleti virtuaalsel Tartu Maratonil;
• on aktiivne programmi “Kiusamisest vabaks!” rakendaja ja kasutaja;
• kasutab õppetegevuste läbiviimiseks grupitöid ja põhimõtet, et õppida saab ka rühmast väljas.
Anne on oma töös väga korrektne ja kohusetundlik. Lapsevanemad austavad ning peavad temast lugu ning seda on kinnitanud ka tõsiasi, et 2020. aastal valiti Anne lastevanemate poolt Veerise Lasteaia kõige sõbralikumaks õpetajaks.
Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks. Sel päeval on tavaks saanud õpetajaid tunnustada ja tänada nii piirkondlikult kui ka üleriigiliselt.
Jpm
Veerise Lasteaed on väga uhke kõikide oma õpetajate üle. Täname teid!