07.06.2020

Veerise Lasteaia töökorralduse tegevuskava alates 01.09.2020

Lugupeetud lapsevanemad!

Lähtuvalt  Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks on Veerise Lasteaia töö korraldamiseks  koostatud TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA

Teie küsimustele vastavad: 

Kairi Mander oppealajuataja@veerise.edu.ee  - 6 480 502

Raili Mäe       direktor@veerise.edu.ee   - 588 68 258

TERVET JA TOIMEKAT UUT ÕPPEAASTAT!