08.03.2019

Veerisel külas sõpruslasteaed - Haapsalu Lasteaed Tõruke

Lätsi küllä kükäkillä, Alta aia hargikilla; Naksi liikma tarõ poolõ, Illu liikma läve poolõ.

6. märtsil kohtusime Haapsalu Lasteaiaga Tõruke, kelle üheks väärtuseks sarnaselt meie omaga on rahvuslikkus. 

Juba kevadel 2018 oli meie majal suurepärane võimalus külastada Innove projekti raames neid ning tutvuda sealse õppe- ja kasvatustööga ning rahvuslikkuse juurutamisega igapäeva tegevustes. Koos saab arutleda laste kandlemängu kogemuste üle, rahvuslike pühade tähistamise tavade üle ning vahetada uusi ja huvitavaid ideid tulevaste koostööprojektide osas. Lisaks avatud õppetegevused kolleegilt kolleegile.

Lisaks fantastiline seltskond, kellega juba igav ei hakka ning hea tuju on pikaks ajaks garanteeritud.

Elagu Haapsalu Lasteaed Tõruke ning aitäh uute ideede ning ühise õhinapõhise tegutsemise eest!

Pildid kohtumisest