01.11.2021

Vene rahvakultuuri nädal

18. – 22. oktoobrini toimusid lasteaias Vene rahvakultuuri päevad, et õpetada lapsi märkama ja väärtustama põlvest-põlve edasi antud teadmisi ja oskusi ning tutvuda kultuuripärandiga.

Toimus ringmängude hommik saalis, viktoriin muinasjuttudest, rahvamängud õues. Ka sõimerühmade lapsed osalesid tegevustes, läbi muinasjutu ja mängu. Koolieelikute rühmas valmistasid lapsed rahvuslikke nukke- talismane.

Oma pitseri jõttis teemanädalale COVID 19 viirus, mis ei lasknud teatrietendustega nädalat sisukamaks muuta.

Pilte vaata siit