09.03.2017

Tallinna Meelespea Lasteaias vestlusring teemal „Meie laps läheb kooli!“

Kolmapäeval, 08.03.2017 toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Katrin Mattheuse poolt vestlusring teemal „Meie laps läheb kooli!“.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Katrin Mattheus  jagas kogemusi koolieelikute ja 5-6 aastaste lapsevanematele järgmistel teemadel:

•       Gustav Adolfi Gümnaasiumi nõudmised 1. klassi lapsele.

•       Mida tähendab kooliküpsus? Kooli ja lasteaia koostöö lapse kooliks ettevalmistamisel.

•       Lapsevanema roll lapse kooliküpsuse  saavutamisel. Koostöökohad ja võimalused koolis.

•       Kui laps väsib? Kui palju tööd kodus on vaja lapsega teha?

•       Kui tähtis on õppeedukus? Kuidas toetada last?

•       Kõige tähtsam on klassijuhataja (usaldusisik) algklassides? Millised ootused on klassijuhatajal oma õpilaste vanematele?

•       Koolistress, hirmud? Nõuandeid, kuidas vältida ja kui selline olukord esineb, siis kuidas sellele rahulikult reageerida.

 

Vestlusringi kohtumisel osales kokku 21 lapsevanemat.

Täname Gustav Adolfi Gümnaasiumi hea koostöö eest!