27.10.2021

Täna on viimane päev, et kandideerida Tallinna noortevolikogusse!

Kuni 29.10 on pealinna noortel võimalik esitada kandideerimisavaldusi Tallinna noortevolikokku kandideerimiseks. Noortevolikogu valimised toimuvad 8.–14. novembrini.

Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ja kes on valimiste ajal 14–21-aastane. Kandideerida saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas. 

Sel aastal uuendatud noortevolikogu põhimääruse kohaselt valitakse volikokku liikmeid linnaosapõhiselt, et tagada noorte laiapõhjaline kaasatus ja eri piirkondade noorte esindatus. Kokku valitakse noortevolikogusse 26 liiget ning mandaadid jaotatakse linnaosas elavate noorte arvu alusel. Iga tuhande 14–21-aastase noore kohta antakse linnaosale üks mandaat, kuid iga linnaosa saab vähemalt kaks ja maksimaalselt viis mandaati.

Nii saab Haabersti kolm mandaati, Kesklinn neli, Kristiine kaks, Lasnamäe viis, Mustamäe neli, Nõmme kolm, Pirita kaks ning Põhja-Tallinn kolm mandaati. 

Rohkem infot kandideerimise tingimuste kohta leiab https://www.tallinn.ee/est/noortevolikogu/Valimised-2021. Oma piirkonna kandidaatidega saab tutvuda 1.–7. novembrini ning valimised toimuvad 8.–14. novembrini.

Noortevolikogu liikmete valimise õigus on 14–21-aastastel noortel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Hääletada saab elektrooniliselt ja valimiskomisjoni hääletuspunktides. Hääletada saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas kandideeriva kandidaadi poolt.

Korralised noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta järel novembrikuu teisel täisnädalal, liikmed valitakse kaheks aastaks.

Noortevolikogu valimisi koordineerib Tallinna haridusamet. 

 Noortevolikogu_600x500_mob_kandideeri

Uudise rubriigid: