09.11.2016

Vilde ja Tammsaare muuseumid koonduvad Tallinna Kirjanduskeskuseks

Tallinna Linnavalitsus otsustas tänasel istungil esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt asutatakse 1. jaanuarist 2017 Tallinna Kultuuriameti hallatav asutus Tallinna Kirjanduskeskus.

Tallinna Linnamuuseum on Tallinna Kultuuriameti hallatav asutus, mille koosseisu kuuluvad ka Anton Hansen Tammsaare muuseum ja Eduard Vilde muuseum.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul teeb linn ettepaneku eraldada kirjanduspärandiga tegelevad Tammsaare ja Vilde muuseumi linnamuuseumi koosseisust, et saaks arendada erialaasutust, mis keskendub ennekõike Tallinna kirjanikele, kuid ka eesti kirjanduse, lugemise ja kultuuriajaloo propageerimisele ja edendamisele. „Seega soovime moodustada A. H. Tammsaare ja E. Vilde muuseumist iseseisva kultuuriameti hallatava asutuse Tallinna Kirjanduskeskus, mille eesmärk on kirjanike elu ja kirjandusliku loominguga seotud materjalide kogumine, säilitamine, uurimine, väärtustamine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel,“ selgitas Kõlvart. „Loodav kirjanduskeskus osaleb kirjandusvaldkonna ettevõtmistes, tegevustes ja projektides ning arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa asutustega, millel on sarnased tegevuseesmärgid, panustab Tallinna kirjanduselu elavdamisse ning Tallinna kui kirjandussõbraliku linnaruumi arendamisse.“

Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi esimees Rein Veidemann toetas ja tervitas linna samme kirjanduskeskuse loomisel. Veidemanni sõnul võib seda käsitleda suure kultuuriteona, mis sellel aastal aset leiab. Ühtlasi näeb ta tulevikus laiendada ja haarata kirjanduskeskusesse lisaks olemasolevatele Tammsaare ja Vilde muuseumile ka teisi kirjanikke. „Seltsina toetame, et lisaks Vilde ja Tammsaare pärandile hakkab keskus perspektiivis tegelema teistegi Tallinnas elanud kirjandusklassikute loomingu jäädvustamise ja väärtustamisega,“ sõnas Veidemann. „Usun, et sel kirjanduskeskusel saab olema väga avar tegevusväli.“

Asutatav kirjanduskeskus hakkab tegutsema kahes hoones: Lydia Koidula 12a ja Roheline aas 3. Selleks antakse kultuuriameti hallatava asutuse Tallinna Linnamuuseumi valduses ja bilansis olevad kinnisasjad asutatava kirjanduskeskuse valdusesse ja bilanssi.

Nii E. Vilde kui ka A.H. Tammsaare muuseumi ajalugu on pikk. E. Vilde muuseum asutati 1946. aastal ja asub Kadrioru lossi endises kastellaani residentsi peahoones, mille alumise korruse kuuetoalises korteris elas Eduard Vilde 1927. aastast kuni elu lõpuni. A. H. Tammsaare muuseum avati 1978. aastal Kadriorus historistlikus suvilatüüpi hoones, kus kirjanik elas aastatel 1932­-1940 ja kus ta ka suri.

1971. aastal ühendati mõlemad muuseumid ning ühendmuuseum kandis sellest saati nime E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum. 14. novembril 1997 sai muuseumist Tallinna Kultuuriameti valitsemisalas tegutsev Tallinna linna asutus E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum, 2004. aastal eelnimetatud memoriaalmuuseumi tegevus lõpetati ja võeti Tallinna Linnamuuseumi koosseisu. 

Nii Vilde kui ka Tammsaare muuseum, mis praegu tegutsevad Tallinna Linnamuuseumi harumuuseumidena, on igapäevategevuses keskendunud nii nende kahe kirjaniku pärandi hoidmisele ja väärtustamisele kui ka teiste Tallinnas elanud kirjanike elu ja tegevuse  uurimisele ning vahendavad nende kirjanduspärandit laiemale huviliste ringile nii hariduslikel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel.

E. Vilde ja A. H. Tammsaare harumuuseumide tegevuse lõpetamisega linnamuuseumi koosseisus ei kaasne personalikulusid, kuna kõik seal töötavad töötajad on andnud nõusoleku lõpetada nende tööleping poolte kokkuleppel ning soovivad tööle asuda asutatavasse kirjanduskeskusesse. Ka majandamiskulud jäävad samaks, kuna seni olid need summad linnamuuseumi eelarves. 

Uudise rubriigid: