03.04.2018

Viljandi maanteele kavandatakse kergliiklusteed

Tallinna Linnavalitsus kavatseb saata Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt antakse Tallinna Kommunaalametile nõusolek osalemiseks Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Viljandi mnt kergliiklustee“, nõustutakse projekti kogumaksumusega summas 783 827 eurot ning volitatakse kommunaalameti juhatajat alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

Tallinna Linnavolikogu poolt kinnitatud  (4. mai 2017 otsusega nr 47) Nõmme linnaosa üldplaneeringus tõdeti, et Nõmme linnaosas on kergliiklusteed suures osas ehitamata. Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul täiendati Üldplaneeringuga Tallinna jalgrattaliikluse arenguskeemi ning määrati kindlaks läbi Nõmme linnaosa kulgev kergliiklusteede võrgustik, mis ühendab efektiivselt eri funktsiooniga alasid ja ümbritsevaid piirkondi. Üheks kergliiklusmagistraaliks on üldplaneeringus kavandatud Viljandi maantee kergliiklustee.

„Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku projekti raames rajati 2011. aastal Viljandi maantee äärde kergliiklustee linna piirist kuni Valdeku tänavani,“ selgitas Klandorf. „Viljandi maantee kergliiklustee lõigu ehitus Valdeku tn – Pärnu maantee vahel on tänaseni viibinud, kuna see kavandati 110kV õhuliinitrassile, mis asus reformimata riigimaal.“

Abikõlblik projekti kogumaksus on 780 000 eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 663 000 eurot ja projekti omafinantseering 117 000 eurot, millele lisandub projektiga seotud lisafinantseering projektijuhtimise teenuse osutamiseks summas 3827 eurot. Projekti indikatiivne kogueelarve koos mitteabikõlblike kuludega on 783 827 eurot.

Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ tegevuse „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” raames. Projekt on kooskõlas Tallinna rattastrateegiaga 2018 – 2028.

Viljandi mnt kergliikustee peaks valmima 2020 aasta teises pooles.

Projekti hoidjaks on Tallinna Kommunaalamet.