20.04.2016

Vindi lasteaeda külastasid Kõrgõzstani mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse asjatundjad

19. aprillil külastas Tallinna Vindi Lasteaeda Kõrgõzstani mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse asjatundjate 24-liikmeline delegatsioon.

Lasteaias jaguneti kolme gruppi. Esimene grupp vaatas õuesõpet, kus keelekümblusrühma õpetaja-metoodik Hedi Minlibajeva näitas Hommikuringi läbiviimise mängulisi võtteid õues.

Teine grupp vaatas vanema rühma laste õuesõpet teemal „Minu viis meelt. Maitsemeel.“ Tegevusi viis läbi õpetaja Niina Robbe. Lapsed joonistasid  asfaldile keele ja kirjutasid, mis maitset kus tunnevad. Ilm oli küll väga heitlik, kuid külalised pidasid vapralt vastu. Nende jaoks oli sellised lõimitud tegevused väga huvitavad.

Kolmas grupp vaatas osalise keelekümblusrühma eestikeelset tegevust rühmas. Teemat „Kevadlinnud“ arendas õpetaja Olga Nikonova.

Seejärel tutvusid külalised lasteaiaga, vesteldi ning vastati üksteise küsimustele. Külalised maitsesid lasteaias sel päeval pakutud lõunat.

Kõrgõzstanis kui mitmerahvuselises riigis on mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus kuulutatud prioriteediks. Umbes kaks kolmandikku elanikkonnast räägib esimese keelena kirgiisi keelt, iga seitsmes Kõrgõzstani elanik peab emakeeleks usbeki ning iga kaheksas vene keelt. Üldhariduskoolide õppekeelteks on kirgiisi, vene, usbeki ja tadžiki keel.

Kõrgõzstani delegatsioon viibis Eestis Innove kutsel 18.–22. aprillil 2016.

 

Nonna Meltsas, Tallinna Vindi Lasteaia direktor

 

 

Uudise rubriigid: