29.10.2021

Virmalise Lasteaia õpetajad käisid Islandil MÕKi otsimas!

Tallinna Virmalise Lasteaia töötajate õpirände projekt "Virmalise Lasteaia õpetajad MÕKi otsimas!" keskendub lasteaia töötajate üldiste pedagoogiliste kompetentside ja professionaalsete oskuste arendamisele. Oleme fookusesse seadnud projektõppe, et lasteaias toimuvad õppe- ja kasvatustegevused avaksid laste jaoks õpitava teema nii laialt ja põhjalikult, kui nende huvi ja oskused võimaldavad. Siin näeme olulist rolli just lasteaia personalil (nii õpetajatel kui ka õpetaja abidel), kelle kaasaegsed professionaalsed oskused ja teadmised peavad last toetama nii, et ta oleks oma tegemistes võimalikult aktiivne „õppija”.

Oma projekti väljundite toetamiseks leidsime sobiva koolituse Islandil, kus koolitavad Inglismaalt pärit algklasside ja keeleõpetaja Sarah Jane ning Islandilt pärit algklasside- ja kehalise kasvatuse õpetaja Kristin. Koolituse pealkirjaks oli “Smart teachers play more!” ehk eesti keeles võiks öelda nii: “Õnnelikud õpetajad mängivad rohkem!”. Koolitus toimus perioodil 10.-16.10.21 ning seal osales koos meie õpetajatega üle 40 inimese. Õppijaid olid kokku tulnud Eestist, Lätist, Slovakkiast, Sloveeniast, Horvaatiast, Hispaania erinevatest osadest, Portugalist, Saksamaalt, Inglismaalt ning üks osaleja isegi kaugelt-kaugelt Mauritiuselt.

Koolituse tähtsaimaks mõtteviisiks oli koolitajate poolt kindlasti mõte: “Simple, simple, simple!” (ehk “Lihtsamalt, lihtsamalt, lihtsamalt!”), mis ei tähenda seda, et õppetegevus oleks pinnapealne, vaid pigem oleks suunatud sellele, kuidas laps oleks tegevuses aktiivne õppija läbi sisukate ja sihilike tegevuslike meetodite. See oligi toimunud koolituse eripäraks: leida üheskoos viisid, kuidas panna lapsed aktiivselt erinevates õppetegevuse osalema. Jagada ideid, kuidas panna lapsed erinevate liikumisviiside abil liikuma ühest tegevuskeskusest teise. Lisaks tekitas meile ahhaa-momente lugude jutustamise töötuba. Hämmastav, kuidas mõne lause ja lapse enda keha abil on võimalik terve lugu jutustada nii, et see tekitaks lapsele isikliku tähenduse ning samas aitaks omandada teadvustatult ka õppimis- ja mälutehnikaid.

Samuti oli koolitusel fookuses õpetaja heaolu ning teadvustatud kohalolek (e mindfullness). Arutasime mitmel korral selle üle, kuidas õpetajatena ennast hoida ning harjutasime õppetegevuste lõpetamiseks rahustavaid teadveloleku tehnikaid.

Lisaks koolitusel osalemisele oleme rõõmsad, et kohtusime õpetajatega erinevatest Euroopa osadest. Koos tegutsedes tekkis tore ühine sünergia, mida seini heal meelel meenutame ning kellega huvitavaid projekte edaspidi on võimalik koos läbi viia.

Pikemas perspektiivis näeme, et projektist tulenev kasu avaldub eelkõige Virmalise Lasteaia arengukavas välja toodud visiooni "Pärl linna südames" ning lasteaia missiooni "Lapsepõlv on olemise, otsimise ja maailma tundmaõppimise aeg" realiseerumisel. Tänu sellele projektile same läbi õpetajate professionaalse arengu toetamise mõjutada õppemeetodeid, läbi mille lapsed õpivad. Lisaks jõuda ühiselt aina sügavamal tasandil selleni, kuidas iga lapse arengut toetada.

Virmalise Lasteaia töötajate õpirännet toetab Euroopa Komisjon programmi Erasmus+ KA1 raames.

Allikas: Tallinna Virmalise Lasteaed

Uudise rubriigid: