17.10.2016

Viru tänaval on käsil viimased viimistlustööd

Kuninga, Vana turg ja Viru tänavate sõidu- ja kõnnitee ühte tasapinda viimine ja sademevete kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd on lõppemas. Algaval, 42. nädalal teostatakse veel purskkaevu kõrvale pärnade istutust, linnamööbli paigaldamist, veerennide ja sillutiskivide parandustöid ning tänavate pesu ja kõnniteede graniitplaatide kaitsmist graffiti vastase kaitsega.

Tallinna linn alustas eelmise aasta septembri lõpus laiaulatuslikku sõidutee ja kõnniteede rekonstrueerimise projekti Vanalinnas, eesmärgiga muuta Viru tänav, Kuninga tänav ja Vana turg tänav jalakäijate liikumise alaks, viies sõidutee ja kõnnitee ühele tasandile ning sulgedes osa tänavast autoliiklusele. Projektiga jätkati põhimõtteliselt Harju ja Kullassepa tänavatel alguse saanud jalakäijate tänava kontseptsiooni. Tööde käigus rekonstrueeriti tänava alla jäävad kommunikatsioonid ning parendati nii sademevee ärajuhtimise lahendust kui olemasolevat tänavavalgustust. Projektis on konkreetselt määratletud tulevased välikohvikute alad, milles linnaosa lähtud edaspidiselt kohvikupidajatega välikohvikute paigaldamise lepingute sõlmimisel. Samuti annab rekonstrueerimistööde teostamine võimaluse markeerida tänavakattes 19. saj teisel poolel lammutatud Viru värava väravatornide ning linnamüüri kontuurid. Viru värava tornide juurde paigaldati tornide ajalugu kajastav infotahvel koos vanalinna keskkonda sobiva väravatornide valgustuse toite lahendusega.

Kuninga, Vana turg  ja Viru tänav rekonstrueerimistööde lepinguline tähtaeg on 30.11.2016, kuid tänu töövõtja Tallinna Teede AS pingutustele lõpetatakse ehitustööd 21. oktoobriks 2016

Käesoleva aasta novembri lõpus alustatakse sademevee kanalisatsiooni rajamise ja veetrassi rekonstrueerimistöödega Müürivahe tänava lõigul Viru tn - Katariina käik. Tööde lepinguline maksumus on 117 360 eurot ja töid teostab Tallinna Teede Aktsiaselts. Soodsate ilmastikutingimuste olemasolul on planeeritud tööd lõpetada veel IV kvartalis.