08.06.2018

Viru tn 26 müügikioskite nr 2, 5, 8 ja 11 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine

Tallinna Turud direktori 07.06.2018 käskkiri TT1-1/32 Viru tn 26 müügikioskite nr 2, 5, 8 ja 11 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 13.   juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 37 lg-te 1 ja 3   ning § 39, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011   määruse nr 133 „Tallinna Turgude põhimäärus“   § 3 lg 1 ja lg 2 p 4 ning § 4 lg 1 ja Tallinna Turgude   direktori 23. mai 2018 käskkirjaga nr TT1-1/30 moodustatud   enampakkumise pakkumiskomisjoni 31. mai 2018 protokolli   nr TT1-2/3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu   3. mai 2018 otsuse nr 57 ja Tallinna Ettevõtlusameti juhataja   9. mai 2018 käskkirjaga nr 1-3/25

1. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 2 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada enampakkumise võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja Kaeratrans Osaühing (registrikood 14377866) järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

1.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

1.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

1.4 äriruumi üürihind on 5050 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

1.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

2. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 5 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja Õnnepesu OÜ (registrikood 14105501) järgmistel tingimustel:

2.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

2.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

2.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

2.4 äriruumi üürihind on 4550 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

2.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

3. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 8 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja 7colors OÜ (registrikood 14485998) järgmistel tingimustel:

3.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

3.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

3.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

3.4 äriruumi üürihind on 4000 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

3.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

4. Kinnitada aadressil Viru tn 26, Tallinn asuva lillemüügipaviljoni müügikioski nr 11 kasutusse andmiseks korraldatud suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja Ramo Invest OÜ (registrikood 14437678) järgmistel tingimustel:

4.1 äriruumi üldpind 10,5 m2;

4.2 äriruumi kasutusotstarve – lillede jaemüük;

4.3 äriruum antakse kasutusse kolmeks aastaks;

4.4 äriruumi üürihind on 3900 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

4.5 üürnik tasub lisaks äriruumi üürile kõik äriruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud (sh hooldus-, haldus- ja kommunaalkulud), maksud ning kannab koormised proportsionaalselt üürniku poolt kasutatava äriruumi suurusega.

5. Teha käskkiri teatavaks kõikidele enampakkumisel osalejatele elektrooniliselt enampakkumise korraldajale esitatud e-posti aadressil ning avalikustada Tallinna Turgude veebilehel. Käskkiri jõustub veebilehel avalikustamisest.

6. Esitada käskkiri Tallinna Ettevõtlusametile vara kasutusse andmise otsustamiseks.

Käskkirja peale on õigus Tallinna Turgude kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Ettevõtlusametile või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.