20.06.2019

Visuaalne mõtlemine praktikasse

Meie tore koolitus "Mõtleme koos pliiatsiga" lõppes ...

Meie tore koolitus "Mõtleme koos pliiatsiga" lõppes kevadel pedagogilisel nõupidamisel, kus õpetajad pidid esitama joonistatud tulevikupildi püstitatud eesmärgile. Meeskonnal oli ülesanne luua visuaalne tervikpilt enda välja mõeldud loole. Inspiratsiooniallikaks oli lasteaia õueala, mis andis palju mõtteainet. Õpetajad olid väga loovad ja pakkusid välja palju huvitavaid lahendusi. 

Eve Liigmann

õppealajuhataja