07.08.2017

Vivendi koolituskeskus kutsub õpilasi paberikunsti- ja puidutööringidesse

Vivendi koolituskeskuse puidu- ja paberistuudios (Sõpruse pst 211) alustavad huviringid koolilastele ja noortele uut õppeaastat.

Üldistest kunstialast huviharidust toetavatest tegevustest spetsiifilistele tehnikatele või aladele keskenduvate esemete valmistamiseni - igaühele midagi, vahvalt ja loovalt! Iga tund meisterdatakse paberist ja puidust põnevaid asju.

Puiduringis valmivad pidevalt praktilised asjad - mängud, tarbeesemed, mänguasjad, kingitused jms. Vastavalt tasemele õpitakse erinevaid töövõtteid ja puidust esemete valmistamise protsessi. Väga olulisel kohal on õige ja ohutu masintöötlemine ning säästev materjalikasutus. Tunde rikastavad külastused temaatilistesse kohtadesse (töökojad, näitused, loodus jms). Huviring toetab käelise osavuse ja eneseväljenduse arengut ning loomeprotsessi mõistmist. 

Paberikunstiring toetab üldist kunstialast huviharidust ja annab teadmisi ja oskusi kompositsioonist, värvusõpetusest, disainist ja kujunduspõhimõtetest paberitehnikate ja töövõtete toel! Paberikunstiringis võetakse aasta jooksul läbi erinevaid tehnikaid ja paberi kasutamise valdkondasid. 

Registreerimine 2017/2018. õppeaasta huviringidesse on avatud!
Iga osalejaga sõlmitakse huvikooli kohaleping.

Osalustasu: 1 kuu 24,00 eurot(paberikunstiring) ja 32,00 eurot (puidutööring)

Täpsem info ja registreerimine Vivendi kodulehel

Teate edastas: 

Marit Talvik
Kontorijuht
Vivendi Koolituskeskus
Puidu- ja paberistuudio
600 2244, 537 28520
info@vivendi.ee

Uudise rubriigid: