28.09.2020

Vivere erakooli külastamine

28.09.2020 Tallinna Linnamäe Lasteaia tasandusrühmade õpetajad, logopeedid, eesti keele õpetaja, muusikaõpetaja ning juhtkond külastasid Vivere erakooli.

Koolis õpivad kui erivajadusteta nii erivajadusega lapsed. Kooli pidaja Julia tutvustas kooli eripära. Kogemuse vahetuse raames arutlesime erinevaid viise erivajadustega laste õpetamisel.
Kohtumine toimus "Käitumisraskustega lapse heaolu pädeva meeskonna toetamisel” lasteaia projekti raames ning rahastatud    INNOVE SA poolt.
Täname kollege meeldiva ja kasuliku kohtumise eest!