01.12.2015

Võidutööde autorid on selgunud

Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni poolt algatatud innovaatiliste lahenduste ideekonkursi žürii selgitas välja parimad ideed. Üksmeelselt tunnistati parimaks ideelahendus märgusõnaga „Isesõitvate autode pilootprojekt”, mille autoriks on Kristjan Salumaa.

Ideelahenduse sisu seisneb Kopli liinide kui uue arenduspiirkonna muutmises isesõitvate autode testrajooniks. Tegemist on tulevikuprojektiga, mis võtab arvesse nii eelseisvat tehnoloogilist murrangut kui ka linna arengut lähiaastail ning seob omavahel kogukonna, ruumi ja tehnoloogia.

Ideekonkursi algataja ja Tallinna Linnavolikogu innovatsioonikomisjoni esimees Andres Kollisti sõnul võib konkursi tulemustega rahule jääda, sest põnevaid ideid laekus mitmeid ja sõelale jäänud 10 tööd on kõik teostatavad. „Hea on tõdeda, et laekunud tööde valik oli mitmekülgne, sisaldades nii tehnoloogilisi, urbanistlikke kui sotsiaaleksperimenteerivaid ideelahendusi“, ütles Kollist. „Usun ja loodan, et väljavalitud kümnekonnast ideest leiab nii mõnigi rakendust kas lähiajal või pikemas perspektiivis.“

Ideekonkursi teise auhinna pälvis Liis Pihl kogukonda kaasava avalike alade haldamise projektiga „Linnapõllumajandus Tallinnas”, mis soosib avalike ja era-tühermaade ajutist kasutuselevõttu linnaaedadena.

Kolmanda auhinna sai ideelahendus märgusõnaga „Tallinn kõneleb!”, mille fookuses on beacon-tehnoloogial põhinev audiogiid, mille taristule on võimalik luua omakorda täiendavaid tooteid-teenuseid. Ideelahenduse autoriks on Raul Allikivi.

Ergutuspreemiad määrati jalgratta jagamissüsteemile märgusõnaga „TallinnBike”, taarakogumissüsteemile „Taaratasku”, Tallinna laheäärseid promenaade ühendavale meretranspordile nimega „Paat”, nutikal sensoorikal ja personaalsel kasutajakogemusel toimivale tagasisidesüsteemile „Psühholoogiline linnaruum”, päriselul põhinevale ajaloolisele mängule „Tallinn. The Game”, haiglate broneerimissüsteeme ühendavale mobiilirakendusele märgusõnaga "Doktor"  ja  nutiplatvormile „Jonnipunn”, mille kaudu linnakodanikud probleemidest saaksid teada anda.

Tallinna innovaatiliste lahenduste ideekonkursile laekus poolsada ideed, mille hulgast valis žürii välja 10 parimat ideed. Nende ideede alusel koostatakse teekaart, mida arvestatakse linna eelarve koostamisel ning tegevuste planeerimisel lähiaastatel.

Ideekonkursi tulemused leiab konkursi kodulehelt www.tallinn.ee/ideed. Töid hinnanud žüriisse kuulusid esindajad Tallinna linnast, Arengufondist, Tallinna Teaduspargist Tehnopol, Eesti Arhitektuurikeskusest, Linnalaborist ja Prototronist. Ideekonkursi auhinnafondi suurus oli 15 000 eurot.