25.08.2017

Volikogu otsusel tõusevad alates 1.septembrist lasteaia pedagoogide ja abiõpetajate palgad

Neljapäeval, 25. augustil toimunud Tallinna linnavolikogu istungi esimese punktina oli päevakorras „Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused” muutmine.

Volikogu määruse alusel on alates 1. septembrist 2017 koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus 1050 eurot ja koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär 560 eurot kuus.

Tänase otsusega muudeti juba juunis vastuvõetud otsust, millega suurendati haridustöötajate töötasu ning võrdsustati üldhariduskoolide ja lasteaedade pedagoogide töötasu alammäärad.