01.06.2017

Volikogu saatis Tallinna linna 2017.aasta esimese lisaeelarve viimasele lugemisele

Tallinna Linnavolikogu istungil toimus täna Tallinna linna 2017.aasta esimese lisaeelarve teine lugemine.

Tähtaegselt oli esitatud 18 muudatusettepanekut, mis istungil läbi hääletati. Lisaeelarve viimane lugemine toimub Tallinna Linnavolikogu 15.juuni istungil. Muudatusettepanekuid saavad enne kolmandat lugemist esitada fraktsioonid ja vastavad komisjonid.

Volikogu kinnitas ka Tallinna linna 2016.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande. Seisuga 31.12.2016 oli linna konsolideerimisgrupi bilansimaht 1,48 miljardit eurot.

Audiitoriks oli KPMG Baltics OÜ, kes andis linna 2016. aasta raamatupidamise aastaaruandele märkusteta vandeaudiitori aruande.