07.09.2017

Volikogu võttis vastu sotsiaalseid murekohti puudutavad otsused

Neljapäeval, 7. septembril toimus järjekordne linnavolikogu koosolek. Esimese päevakorrapunktina kinnitati sotsiaaltransporditeenust korraldav määrus, mis reguleerib sotsiaaltransporditeenuse taotlemist, määramist ja selle eest tasumist.

 Volikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni poolt toetas määrust Elmar-Johannes Truu, kes lausus :“Uus kord annab selgemad juhised ja aitab igati selgitada sotsiaaltransporti vajavate inimeste vajadusi.“ Teenuse saamise õiguse üle otsustamise pädevus anti  linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade juhatajate. Teenust hakkab korraldama Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Määrus jõustub aastal 2019.

Teine päevakorrapunkt  „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ viib lõpule Tallinna lasteaedades mudilastele tasuta toitlustamise võimaldamiseks tehtud ettevalmistused. Juba Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 määrusega nr 13 „Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve“ nähti alates 1. septembrist 2017 lasteasutustes käivate laste toidukulu katmiseks ette 1 500 000 eurot. Täna vastuvõetud  määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2017 . „Lasteaiakulude vähenemine loob vanemale võimaluse hoida kokku aastas märkimisväärne summa ja ma loodan, et selline otsus võimaldab vanematel saata oma lapsed lasteaeda igal päeval“ märkis haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kaja Laanmäe.

Eduard Toman, kes on haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees tegi kaasettekande otsuse eelnõule „Lõpetada ajalehtede "Pealinn" ja "Stolitsa" tasuta levitamine väljapoole Tallinna linna piire“ ja palus volinikel eelnõud mitte toetada. Peale hääletust sõnas Eduard Toman: „Olukorras, kus üks kolmandik Eesti rahvast elab Tallinnas on väga tervitatav volinike otsus jätkata ajalehtede tasuta levitamist ka väljapoole Tallinna.“ „Hetkel puudub venekeelsele Stolitsale laia leviga alternatiiv ja kuna paljud lugejad on pensioniealised ei ole põhjust arvata, et nad soetaksid endale arvutid ja internetiühenduse ning hakkaksid veebiväljaande jälgijateks“ lisas Toman.