20.05.2013

Võõrkeeltenädal

Võõrkeeltenädal toimus seekord jällegi mais 15.05-17.05. Kuna mai on teatavasti täis üritusi ja koolilõpu melu, otsustasime seekord lihtsalt maha istuda ja hakata luuletama! Luuletasid kõik-4-9 klassideni välja, luuletusi tuli pikki ja veidi lühemaid, riimuvaid ja niisama poeetilisi, illustratsioonidega ja ilma. Kõikide nendega sai tutvuda II korruse koridoris. B-võõrkeeltes toimus aga võistlusmäng, mille käigus tuli etteantud sõnadest ise luuletus kokku panna. Kuna kunst on teadupärast subjektiivne, siis hindama me seekord laste luulet ei hakanud ning iga osaleja on oma tunnustuse kättesaanud, nähes endakirjutatud luulet kooli seinal.

Käddi-Kärt Kuurmann,
võõrkeelte ainekomisjoni esinaine