25.09.2018

Võta osa fotokonkursist!

REEGLID JA AUHINNAD

Pirita Linnaosa Valitsus kuulutab välja fotokonkursi „Loomad Pirital“, mille parimaid töid kasutatakse Pirita linnaosa 2019. aasta kalendri kujundamisel. 12 parimat fotot valib välja žürii, kõige parem foto, mida kasutatakse kalendri esikaanel, selgitatakse välja avaliku hääletuse tulemusel Pirita Linnaosa Valitsuse Facebooki kontol.

Konkursile saab iga osaleja esitada kuni 7 fotot. Fotod ei pea omavahel moodustama tervikut, neid võib esitada ühekaupa. Tööde esitamise lõpptähtaeg 30. oktoober 2018.

MIDA PILDISTADA?

Ootame uusi ja huvitavaid fotosid Pirital asuvatest või elavatest loomadest. Piltidel võib kujutada nii lemmik- kui ka metsloomi Pirita linnaosas.

KUIDAS TÖID ESITADA?

  • Konkursil osalemiseks tuleb fotod saata aadressile Gerttu.alteberg@tallinnlv.ee. Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post), foto jäädvustamise koht või toimunud sündmus ja kuupäev.
  • Esitada võib nii tava- kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvifotosid, mis esitatakse digitaalsel kujul. Esitatud foto peab olema hea kvaliteediga (resolutsioon soovitavalt 300 ppi, suurus mitte väiksem kui 2480 x 1795 pikslit). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Piltide töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitust.
  • Autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete kui ka pildil oleva modelli suhtes ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust tema vanem või hooldaja. Saadetud fotode vastavust konkursi tingimustele kontrollib komisjoni tehniline sekretär.

Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil Gerttu.Alteberg@tallinnlv.ee, telefonil 645 7629.

MIDA HINNATAKSE

Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset.

KOMISJON

Konkursile esitatud töid hindab Pirita linnaosa vanema poolt moodustatud viieliikmeline  komisjon. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid ning kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Avalikul hääletusel võib üks hääletaja klõpsata iga pildi all asuvat „Meeldib“ nuppu vaid üks kord. Kõige rohkem „Meeldib“ klõpse saanud foto osutub avaliku hääletuse võitjaks ning kalendri kaanefotoks. Konkursi korraldaja ei võta endale vastutust interneti katkestuste, häirete jms suhtes. Samuti ei võta konkursi korraldaja endale vastutust, kui internetihääletust segatakse kolmandate isikute poolt.

KORRALDAJA ÕIGUSED

Tallinna linna asutustel on õigus Pirita Linnaosa Valitsuse kooskõlastusel kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal kui ka muudetud kujul meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes ja avalikel üritustel, viidates seejuures foto autorile.

Uudise rubriigid: