14.10.2021

Võtame osa KEAT projektist

Meie kooli 6. klasside õpilased pääsesid sellel aastal KEAT - "Kaitse ennast ja aita teisi" projekti.

„Kaitse end ja aita teist“ projekti juhtorganisatsiooniks on Päästeameti Põhja päästekeskus.

11.10. toimus aulas esmaabi koolitus, mida viis läbi koolitaja Ellen Eesti Punase Risti Seltsist.

6. klassi õpilased said teada, kuidas teha kindlaks kannatanu seisundit, kuidas peatada verejooksu ning eemaldada võõrkeha hingamisteedest. Koolitaja Ellen näitas meile ette, kuidas käepäraste vahenditega on võimalik esmaabi osutada. Harjutasime praktiliselt kolmnurkrätiku voltimist ja kasutamist, õpilased said üksteise peal demonstreerida kõhutõmmet. Koolituse lõpus said kõik osalejad väikese esmaabi raamatukese ja sidemerulli harjutamiseks.

Osata esmaabi - see on sama, kui süüdata väike täht!

Õnnetuse korral on võimalik aidata - seda on oluline õppida!

Aitäh Eesti Punase Risti Seltsi töötajatele!

Võtame osa KEAT projektist