20.03.2018

Wanda - sisekoolitus õpetajatele

20. märtsil 2018 toimus Asunduse Lasteaias eripedagoog Kerttu (rühmajuht) eestvedamisel järjekordne sisekoolitus teemal "WANDA".

Asunduse Lasteaed osales 2017. aastal Tallinna Haridusameti poolt korraldatud konkussil "Parim personaliprojekt haridusasutuses 2017" projektiga "Wanda", mis märgiti ära ka žürii poolt. 

2018. aastal otsustasime jätkata lasteaias projektiga "Wanda", sest antud projekt sobib väga hästi lasteaia personaliga läbi viimiseks ning see annab õpetajatele-assistentidele võimaluse ja aja omavahel läbi arutada erinevaid olukordi rühmas, millele ise enam rühmasiseselt lahendust ei leita. 

Wanda toimub sessioonidena, mis on üles ehitatud kindla raamistikuga - sessioonil on viis faasi, mis kõik läbitakse. Igal sessioonil arutleb grupp ühe situatsiooni üle, mida on vaja analüüsida ning mis vajab lahendust. Kogu sessiooni läbimist jälgib, toetab ja hõlbustab rühmajuht. 

Wanda on meetod, mida kasutatakse reflektsioonivahendina ja õpetajate isikliku professionaalse arengu toetajana. Wanda meetod aitab mõista paremini ja sügavuti erinevaid kriitilisi lasteaiapõhiseid probleeme ning grupiviisiliselt leitakse neile ka lahendusi. 

Sessioonid toimuvad kord kuus ja osalevad kõik lasteaia õpetajad-assistendid.  

Vaata pilte pildigaleriist: