25.10.2017

XI rahvusvaheline Balti konverents Tallinnas

20.-22. oktoobril 2017 toimus Tallinna Pae Gümnaasiumis XI Rahvusvaheline Balti humaanse pedagoogika konverents teemal „Laps. Pere. Kool. Milles on ühenduse mõte?“.

Konverentsile olid oodatud koolieelsete lasteasutuste ning koolide juhid, pedagoogid, lapsevanemad ja kõik huvilised. Kokku osales konverentsil 162 inimest. Tervitussõnadega esinesid abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula.

Konverentsil esinesid külalised Lätist, Leedust ja Venemaalt. Teemadeks olid lapsevanemate uute rollide mõtestamine, pedagoogide roll kaasaja laste arengul; kuidas vältida sügavaid vastuolusid õpetamise ja kasvatamise protsessis; kaasaja lapsed ja tehnoloogia, kuidas muuta tunni sisu arendades väärtusi; kuidas saavutada positiivset koostööd lastega; kuidas vältida pereväärtuste kriisi.

Konverentsi korraldajateks olid Tallinna Pae Gümnaasium ja Eesti Humaanse Pedagoogika Avalik Keskus.

Uudise rubriigid: