25.03.2021

eTwinningu Kooli märgi aastateks 2021-2022

Tallinna Sõbrakese Lasteaed omistas eTwinningu Kooli märgi aastateks 2021-2022!eTwinningu Kooli märk näitab, et õppeasutus on aktiivne eTwinningu väärtuste ja pedagoogika edendaja, rahvusvahelise koolidevahelise koostöö tugipunkt oma kohalikus kogukonnas ja eeskuju teistele koolidele. eTwinningu kooli märgiga tunnustab ja hindab eTwinning nii üksiktvinnijate kui ka kogu kooli osalemist, pühendumust ning meeskondlikku koostööd.