22.11.2021

Hajutatud õppekorraldus

Õppetöö korraldus 22.11-26.11.2021

Hajutamise eesmärgil on igal klassil üks matka või õppekäigu päev.
Testimine toimub kaks korda nädalas. Esmaspäeviti toimub  testimine  koolis.

Austatud lapsevanemad!

Palun jälgida, et laps tuleks kooli täiesti tervena. Kui Teie laps on haigestunud koroonaviirusesse, siis palun kohe teavitada klassijuhatajat. Vaid kiiresti tegutsedes saame välja selgitada lähikontaktsed ja jätkata õppetööd koolis.

Jäägem terveks!

Heade soovidega

Maie Sepp