02.03.2018

Integratsiooniprojekt „Telefonist huvitegevusse“

Archimedese programmi raames toimus 25. – 28. veebruarini Kääriku kõrgetel lumemägedel Piiri Spordi- ja puhkekeskuses integratsiooniprojekt „Telefonist huvitegevusse“ meie kooli ja Ehte Gümnaasiumi 6. klasside õpilaste vahel. Päevad olid täis toimetamist, ajurünnakuid, õhtuseid arutelusid ja vaatamata käredale külmale ka tihedat kelgutamist mägedes. Maha sai peetud ka mini-olümpiamängud kahe kooli vahel. Sama projekti raames toimub juunis suvine laager, kus jätkatakse poolelijäänud põnevaid õpitegevusi. Mõlema kooli õpilastele sai selgeks tõsiasi, et keeleoskus on väga vajalik ja seda tuleb pidevalt arendada.