30.10.2018

Kokkuvõte URBACT III projekti „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – On Board“ 1. etapist

Tallinna Haridusamet koos haridusasutustega valmistas 2017/18. õppeaastal ette URBACT III projekti „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – On Board“. Oktoobri lõpuks sai projekti esimene, ettevalmistav etapp läbitud.

URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat ja lõimitud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas saadud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal. URBACT-i kaudu võivad Eesti linnad õppida muu Euroopa kogemustest ning jagada oma parimaid kogemusi. Vt lisa URBACT Eesti

4. aprillil 2018 algas Tallinna URBACT III projekti esimene etapp, mis kestis 4. oktoobrini. Esimeses etapis osalesid partnerlinnad Viladecans (juhtpartner/ Hispaania), Nantes (Prantsusmaa) ja Tallinn. Etapi käigus kaasati kolm uut partnerlinna: Halmstad (Rootsi), Poznan (Poola) ja Albergaria a Velha (Portugal).

Viladecans’i haridusuuenduse koostöövõrgustik (Educational Innovation Network) on URBACT programmi poolt esile tõstetud kui hea praktika näide. Viladecans´i koostöövõrgustik edendab innovatsiooni ja loovust haridusasutustes digiõppe projektide, õpilaste ettevõtlikkuse arendamise ning koostöö kaudu haridusasutuste, ettevõtete, perede ja teiste kogukonna liikmete vahel. Projekti käigus analüüsitakse Viladecansi linna kogemust ja kavandatakse tegevusi partnerlinnades.

Tallinna töörühmas osalevad Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Lasteaed Karikakar, Pelguranna Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Kadaka Lasteaed, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Kelmiküla Lasteaed, ning kaasatakse erinevaid partnereid. 

Tallinna Haridusamet viis läbi mitu seminari kohaliku toetusgrupiga ning kaasas projekti ka teisi organisatsioone, sh Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Ettevõtlusamet, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, TTÜ Tehnoloogiakool ja Eesti Töötukassa.

Arutluste käigus kinnistus eesmärk, et projektis „On Board“ keskendub Tallinn eelkõige koostöö laiendamisele ettevõtete ja teiste organisatsioonidega, et muuta õppimine koolis ja lasteaias elulisemaks ning arendada (õpi)laste ettevõtlikkust. 

EL logo.jpg URBACT.JPGURBACT On Board.png

Projektikohtumised pildis (project meetings in the pictures)

1. Projekti juhtrühma esimene kohtumine (first meeting of project steering group) - Viladecans 18.-19. mai

20180517_185044.jpg 20180517_094605.jpg 20180518_092646.jpg 20180518_170117.jpg 

2. Kohtumine projekti eksperdi Mireia Sanabriaga (meeting with project expert) - Tallinn 14. juuni

Seminaril osalevad haridusasutused.JPG IMG_0106.JPGIMG_0167.JPG 20180614_120301.jpg 

3. Projekti juhtrühma teine kohtumine (second meeting of project steering group) - Nantes 25.-28. juuni

20180626_094906.jpg 20180625_142015.jpg   20180627_113120.jpg 20180626_155612.jpg 20180627_112224.jpg 20180626_093128.jpg

4. Kohaliku projektirühma esimene kohtumine Ehte Humanitaargümnaasiumis (meeting of project local group) - Tallinn 6. september

20180906_140605.jpg 20180906_140202.jpg  20180906_162956.jpg 20180906_140344.jpg 

5. Projekti juhtrühma kolmas kohtumine (third meeting of project steering group) - Tallinn 20.-21. september 

20180920_091207.jpg 20180920_091827.jpg20180920_092157.jpg 20180920_094501.jpg20180920_095154.jpg 20180920_092719.jpg20180920_093716.jpg 20180920_092857.jpg 20180920_144459.jpg 20180920_150426.jpg  20180921_134616.jpg 20180921_134852.jpg 20180921_130636.jpg 20180921_150615.jpg20180519_205236.jpg 

Katrin ParveTHA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist 
Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist 
Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Algusesse (back to top)

Uudise rubriigid: