25.04.2022

Tallinlased on oodatud tegema ettepanekuid, kuidas veelgi vähendada õhusaastet

Veebruarist märtsini tallinlaste seas läbiviidud veebiküsitlusest ilmnes, et suurimaks õhusaastajaks peetakse transporti. Nüüd oodatakse linlastelt ettepanekuid, kuidas õhusaastet veelgi vähendada.

Tallinna õhupuhtuse teemalise koosloome esimeses etapis toimunud küsitlusest selgus, et suurimaks õhusaastajaks peavad tallinlased transporti ning suurimat kahju tekitab õhusaaste vastajate hinnangul tervisele ja keskkonnale. Samas selgus, et elanikel napib teadmisi õhusaastest. Üle poole (59%) vastajatest hindas oma teadmisi keskpärasteks ning ainult iga neljas heaks.

Koosloome järgmises etapis, mis kestab 30. juunini, on tallinlased oodatud tegema ettepanekuid, kuidas vähendada õhusaastet Tallinnas ning kaitsta end õhusaaste kahjulike mõjude eest. Ettepanekuid saab teha koosloomeplatvormil https://tallinn-code-europe.yrpri.org/

Olete oodatud osalema! Kutsuge ka oma pealinlastest tuttavaid häid ettepanekuid tegema! Teeme koos Tallinna õhu puhtamaks!

Kõigi pakutud ideede alusel valmivad seadusettepanekuid linnavalitsusele ja Euroopa poliitikakujundajate jaoks.

Avatud vastustest mainiti õhusaaste negatiivse mõjuna ära ka mürareostust, linna kuvandi halvenemist, ehitiste rikkumist, kinnisvara väärtuse kahanemist ning elukvaliteedi halvenemist. Samas märkis 10% vastajaist, et pole õhusaaste kahjulikku mõju kogenud.

Suurimateks õhusaastajateks pidasid vastajad transporti (91 vastajat valis pingereas esimeseks), tööstust (70 vastajat valis pingereas esimeseks) ning ahikütet (51 vastajat valis pingereas esimeseks).

Avatud vastustes tõid tallinlased välja, et neid häirivad järgnevad asjad:

  • Linna läbivate magistraalide (näiteks Narva maantee, Liivalaia tänav) juures on õhk tolmune ja saastunud. Tolmu on palju kevadel ja soojade ilmadega.
  • Rohelust on linnas vähe, see on olnud linnaplaneerimisel madal prioriteet, tänavad on loodud autodele, inimesed on vähem olulised. Linnas on liiga palju autosid.
  • Kesklinnas on heitegaase liiga palju, õhk on ebatervislik.
  • Nõmme kõige suuremaks probleemiks on vanade küttekolletega kütmisel tekkiv suits ja õhusaaste. Ka Koplis on sama probleemi märgata.
  • Väga palju elumaju asub otse sõiduteede ääres. Lisaks õhusaastele on ka müratase üle normi. 
  • Vanade majade lammutamisest tekkinud mustus ja tolm levib õhus ümberkaudsetele hoonetele ja pargitud autodele.
  • Põhja-Tallinnas on tihti õhus tunda mingite kemikaalide lõhna, mis tulevad ilmselt sadamast ja tööstusest.
  • Väo karjäär saastab õhku Tallinnas üle igasuguste normide ja tekitab mürareostust. 
  • Tallinna külje all, Muugal, on kohutav hais.
  • Õhku saastavate peenosakeste kohta ei ole adekvaatset infot, see on vananenud.

Tallinna õhupuhtuse koosloome esimese etapi kokkuvõte on siin: https://ega.ee/et/uudised-et/tallinlased-suurim-ohusaastaja-transport

Tulemusi kokkuvõtvat esitlust näeb siit: https://ega.ee/wp-content/uploads/2022/04/Code-Europe-1.-etapi-tulemused.pdf

Õhupuhtuse teemaline koosloome toimub projekti „Co-deciding Europe“ raames. Projekt kestab 2022. aasta vältel ning selles osalevad lisaks Tallinnale viis Euroopa linna: Ateena (Kreeka), Riia (Läti), Lissabon (Portugal), Burgas (Bulgaaria) ja Budapest (Ungari). Eestis viib koosloometegevusi läbi e-riigi akadeemia. „Co-deciding Europe“ projekti toetavad Island, Liechtenstein ja Norra EEA and Norway Grants piirkondliku koostöö toetusfondi kaudu.