18.09.2020

Teade eelkooli ringi "Tere, kool!" lastevanematele

Lugupeetud lapsevanemad!

Seoses epidemioloogilise olukorraga eelkooli koosolekut 22.09.2020 ei toimu.

Info eelkooli toimumise kohta oli saadetud eelkooli registreeritud lastevanematele.

EELKOOLI RINGI "TERE, KOOL!" TOIMUMISE KORD

Ringitunni maksumus on 20 eurot kuus. Arve esitab Tallinna linna finantsteenistus teie meilile lepingu alusel. Lepingu sõlmimiseks tuleb teil täita lepingu blankett. 29. septembril jagab õpetaja lastele lepingu blanketid. Palume need ära tuua 6.oktoobril, kui lastel on järgmine tund või enne seda kuupäeva kooli infolauda. Pikaajalise puudumise korral (järjest 2 korda ja rohkem) tuleb teatada kooli üldmeilile mhum@mhum.edu.ee.

Eelkool toimub teisipäeviti 29. septembrist 2020 - 13. aprillini 2021.

Avatakse 3 eelkooli ringi „Tere kool“ gruppi:

Tunde annavad vaheldumisi algklasside ja eesti keele õpetajad ning hariduslike erivajadustega lastega töötavad spetsialistid (psühholoog, logopeed, eripedagoog). Õpetajad võtavad lapsed vastu kooli ukse juures nimekirjade alusel ja saadavad lapsed kooli ukse juurde. Lapsevanemaid koolimajja ei lubata. Palume mitte hilineda!

Tunde ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel või nende eel: 20.10, 22.12, 29.12, 05.01, 23.02.

Rohkem infot saab leida siit
https://www.tallinn.ee/mhum/tmhg-eelkool