KIK projekti õppekäigud 2020-2021

Õppekäikudel osalesid Pääsulindude ja Värvukeste rühmade lapsed