Probleemid ja ettepanekud seoses Väike-Õismäe kaugküttetorusitku renoveerimisega

Soojusettevõte Utilitas on alustanud Väike-Õismäel suuremahulisi töid, et vahetada kahe aasta jooksul Väike-Õismäe asumis välja mitukümmend aastat vana kaugküttetorustik. Tööde tellija on Utilitas OÜ ning tööde teostaja AS KE Infra. 

AS KE Infra poolne projektijuht on Olari Randmäe (olari@keinfra.ee, telefon 506 0517). Soojustorustike ehitustööde osas viib omanikujärelevalvet läbi AS Utilitas Tallinn ning kontaktisikuks on Andrei Mjagkov (andrei.mjagkov@utilitas.ee, telefon 504 5724). Teekatete taastamise osas teostab järelevalvet Watercom OÜ.