TÕM infopäev õppejuhtidele

Kutsume Teid Tallinna Haridusameti ja Õpetajate Maja ühisele infopäevale kolmapäeval, 21. novembril kell 15.30.

Paljudele õpetajatele on jäänud selgusetuks, mis on juhtunud aineühendustega ja milliseid võimalusi pakub Õpetajate Maja õpetajatele alates käesolevast õppeaastast. 

 Infopäeval selgitamegi põhjuseid, miks on õpetajate tegevus liikunud ainepõhiselt õpetajakoolituselt õppijakesksele koolituskontseptsioonile, tutvustame uuenenud õpetajakoolituse sisu ja erinevaid võimalusi aktiivsetele õpetajatele, kes soovivad olla kaasatud Tallinna Õpetajate Maja koolituste planeerimisse ja siin majas samuti oma ideid ellu viia.   

Infopäeval võtavad sõna Marika Pettai Haridusametist ning Allan Kaljakin ja Hedvig Evert Õpetajate Majast.

Infopäev toimub Tallinna Õpetajate Majas. 

Koolitusele registreerumine on lõppenud.