Tallinna aasta linnakodaniku valimised

Aasta linnakodaniku valimisega tunnustatakse tublisid linnakodanikke, ühtlasi märgitakse ära 26. novembril tähistatava kodanikupäeva pikaaegset traditsiooni.

Tallinna Linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku valimise, et tunnustada Tallinna linna kodanikke, kes on möödunud aasta (kaheteist kuu) jooksul andnud oma panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamisele, linnaelu edendamisele, paremaks tegemisele ja muutmisele või on saatnud korda erilise teo.

Kandidaadi saab esitada nii era- kui ka juriidiline isik, kandidaadiks esitatav peab olema Tallinna linna registrijärgne elanik. Esitamine toimub Tallinna linna veebilehe kaudu ja Tallinna linnakodanik 2018 aunimetuse valimisel osalemiseks tuleb seda teha hiljemalt 12. novembril 2018. aastal.

Tallinna Linnavolikogus moodustatakse aasta linnakodaniku valimise komisjon, kuhu kuuluvad linnavolikogu fraktsioonide esindajad (kas esimees või aseesimees) ja osalema palutakse jooksva aasta Tallinna vapimärgi kavalerid. Komisjoni esimeheks on linnavolikogu esimees.

Aasta linnakodaniku aunimetus ja sellega kaasnev meene antakse üle Tallinna Linnavolikogu istungil.

Kandidaate saab esitada, täites ankeedi.

Aitäh, et märkad linnakodaniku tegemisi ning tema panust meie linnas ja esitasid tema tunnustamiseks! Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Aasta linnakodaniku valimist korraldab Tallinna Linnavolikogu Kantselei.

Lisainfo: nõunik Triin Rait, e-posti aadress triin.rait@tallinnlv.ee, telefon 6943 295.

Esitatud andmeid kogutakse ja töödeldakse ainult Aasta linnakodaniku valimiseks.

Viimati muudetud: 01.10.2018