Abinumbrid

1345/ 603 1345 Tallinna Abitelefon
112 Kiirabi, pääste, politsei
612 3000 Politsei- ja Piirivalve kliendiinfo
14410  Munitsipaalpolitsei väljakutse telefon
Munitsipaalpolitsei tugipunktid linnaosades
640 4232  Tarbijakaitse infopunkt
609 3300 Reklaamimaksu infotelefon
1524 Päästeala infotelefon
16662  Mürgistusteabeliin
1220    Perearsti nõuandetelefon
126  Usaldustelefon
6314600     Uimasti info- ja nõustamistelefon
16106 Pensioniameti info
56509559    MTÜ Ohvriabi
6558088    Eluliini usaldustelefon
6015122  Õigusabi vähekindlustatutele
 6124465   Narkovihje telefon
 6556088    Usaldustelefon Lapse Mure
 6466666     Noorte usaldustelefon
 5294675     Nõustamistelefon lapse psüühika- või käitumisprobleemide korral
 6314300   Tallinna psühholoogiline kriisiabi (nõustamine, abi kriisis perele. Eelregistreerimine)
 6556971  Tallinna Laste Tugikeskus
 1492   Abitelefon vägivalda kogenud naistele
 5047939   Tasuta matusenõustamise teenus (MTÜ Matusebüroode Liit)
 6406000     Tööinspektsiooni infotelefon (juriidiline nõustamine E-R 10-15)
 15410    Mänguriliin (MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus)
 116111       Lasteabitelefon
 6088860   Vaegnägijate usaldustelefon
 12252      Ööpäevaringne ämmaemanda nõuandetelefon
 6671755    Loomade kiirabi

Vaata lisaks:

Viimati muudetud: 26.10.2016