30.04.2021

Aegna saare jäätmemajandus jõuab uuele tasemele

Aegna saare püsielanikele ja saarel tegutsevatele ettevõtjatele on loodud võimalus segaolmejäätmeid liigiti koguda ning kord kuus ukselt uksele liikuvatele jäätmevedajatele üle anda. Saare jäätmevedu hakkab korraldama Tallinna Jäätmekeskus hakkab alates 1. maist.

„Jäätmepunkt võimaldab saare jäätmemajandus algavast hooajast alates terviklikult korrastada,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Aegna saar on Tallinna Kesklinna haldusalas ja just Kesklinna valitsuse tellimusel valmis jäätmepunkt Aegna saarel. See on suur samm keskkonnasäästliku loodusturismi arendamise suunas.“

„Hiljuti lõppenud ökosaarte projektiga suunati tähelepanu ennekõike säästva loodusturismi arendamisele ja see hõlmas ka jäätmepunkti rajamist, sest saarel tekkivat prügi poleks liigiti võimalik käidelda ilma rajatud taristuta,“ ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.

Sõltuvalt aastaajast elab Aegnal püsivalt 3–12 leibkonda. Inimkoormus ja sellest tulenevalt ka jäätmete hulk suureneb Aegnal oluliselt alates külastushooaja algusest, kui avatakse regulaarne laevaliiklus, aga samuti hakkavad saart külastama väikelaevade omanikud. Tallinna Jäätmekeskus paigaldas aktiivselt külastatavatesse saare Põhja- ja Lõunaranda avalikku ruumi liigiti kogumiseks eraldi olmejäätmete, pakendi- ja klaastaara konteinerid. Lisaks on saare ühendusteede äärde paigaldatud mitukümmend jäätmekonteinerite komplekti, et võimaldada nii elanikel kui ka saare külastajatel liigiti sorteeritud prügi ära anda.

Tallinna Jäätmekeskus avas Aegna saarel ka jäätmete kogumispunkti sadamahoone kõrval aadressil Tagamaa tee 1, sadamahoone kõrval. Seal saab tasuta ära anda liigiti kogutud pakendijäätmeid: klaasi, paberit ja kartongi ning plast- ja metallpakendeid, sealhulgas joogikartongi. Vastu võetakse ka probleemtooteid, nagu patareid ja akud, rehvid ning elektroonika, ja ohtlikke jäätmeid, nagu kõikvõimalikud kemikaalid, lakid ja värvijäätmed. Tasu eest saab ära anda suurjäätmeid hinnaga 10 eurot kuupmeetri kohta.

Kogumispunkti lahtiolekuaeg on esialgu planeeritud laupäeviti kell 10.00-11.00. Jäätmete liigiti äraveo Aegna saarelt tagab Tallinna Jäätmekeskus.

Aegna saarele rajati jäätmepunkt märtsis lõppenud ökosaarte projekti raames. Jäätmepunkti ehitustööd Aegnal tegi Koda Ehitus OÜ. Kahe aasta vältel aprillist 2019 kuni käesoleva aasta märtsini arendati rahvusvahelise projekti raames Aegnal ja Soome Vasikkasaaril säästvaid turismilahendusi ja -taristut. Projekti kaasrahastati Interregi Kesk-Läänemere programmi projekti „Ökosaared – Urban Eco Islands” kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Tallinna linna esindas projektis Kesklinna valitsus, kelle haldusalas Aegna saar on. Aegna saarele keskkonnasäästlikke lahendusi toonud projektile pandi ametlikult punkt tänavu märtsi lõpul.

Uudise rubriigid: