12.02.2018

Eesti lasteraamatute näitus

Tallinna Allika Lasteaia Kalakeste rühma õpetajate eestvedamisel ning koostöös lastevanematega valmis Eesti lasteraamatute näitus Kalakeste rühmas.

Näitusel on klassikalisi lasteraamatuid ning kaasaegsete kirjanike raamatuid. Raamatuid on uusi ja vanu ning armastatud ja hoitud lastevanemate poolt.

Terve juubelikuu on lastel võimalus raamatutega tutvuda ning neid lähemalt uurida. Õpetajad loevad lastele raamatuid ette ja lapsed joonistavad raamatutegelasi ning mängivad teatrit.

Sõbrakuu raames on kõikidel rühmadel võimalus külastada naabreid ning tutvuda näitusega ja raamatuid laenutada. 

Raamat on olulisel kohal iga lapse arengus. Raamat tekitab huvi, ärgitab mõtlema, kingib uusi teadmisi ja emotsioone ning arendab kujutlusvõimet ja keelelist võimekust.

Lugema hakates vajab laps täiskasvanu abi ja toetust, õppimise ning õpetamise alus on aga lapse enda uudishimu. Huvi raamatute, tähtede ja lugemise vastu saab alguse ühisest raamatute vaatamisest ja ettelugemisest.