03.01.2019

Kohatasu Tallinna lasteaedades alates 1. jaanuar 2019a.

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 13,4%.

Alates 1. jaanuarist 2019  Tallinna lasteaedades kohatasu on 65,88 eurot (ujulaga lasteaedades 72,36 eurot). (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 19.12.2018 nr HA-4/95)

Lisainfo kohatasu ja toidukulude kohta on siin.

Kui vajate soodustust, leiate infot siit.

Uudise rubriigid: